Wdrożenie nowej technologii wydłużonej fermentacji produktów piekarskich na dużą skalę

Piekarnia Cukiernia Bernard i Jacek Jarzębińscy Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii wydłużonej fermentacji produktów piekarskich na dużą skalę” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem zaplanowanej do realizacji inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszej firmy. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie całkowicie nowych innowacji technologicznych, które umożliwią produkcję nowych produktów w postaci ulepszonych wyrobów piekarniczych.

Przeprowadzenie inwestycji technologicznej kompleksowo wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój poprzez:

 • wykorzystanie innowacyjnych na skalę krajową rozwiązań w przedsiębiorstwie – w postaci nowej technologii wydłużonej fermentacji produktów piekarskich przy ograniczeniu stosowania drożdży i polepszaczy piekarskich, opartej o innowacyjne rozwiązania i rozpoczęcie na jej bazie wytwarzania nowych i ulepszonych produktów,
 • powiększenie posiadanego zaplecza technicznego – o nowe maszyny,
 • kreację dodatkowych źródeł przychodów,
 • wzrost rentowności i dochodowości przedsiębiorstwa,
 • wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • zaspokojenie bieżących potrzeb rynkowych i zwiększenie satysfakcji klientów z oferowanych przez firmę produktów,
 • implementację rozwiązań przyjaznych środowisku:
  • zmniejszenie energochłonności produkcji – odpowiednia konfiguracja planowanej do zastosowania linii produkcyjnej zwiększy efektywność wykorzystania energii;
  • Zmniejszenie zużycia gazu ziemnego w etapie pieczenia, w stosunku do aktualnego procesu produkcji zwiększenie ilości odzyskiwanego ciepła co jest związane z zastosowaniem procesu odzysku ciepła opartego o zmodyfikowany system odzysku i dozowania ciepła do komór fermentacyjnych.

Wartość projektu: 5 803 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 611 350,00 PLN